Kolleksiyalar

Click to zoom

Bəstəkar A.Məlikovun portreti. 1967

Asəf Cəfərov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Sabahkı gün haqqında söz. 1967

Asəf Cəfərov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Dramaturq Cəfər Cabbarlı. 1950-ci illər

İsmayıl Axundov

Azərbaycan – kağız, sulu boya

Click to zoom

Hacı Zeynalabdin Tağıyev. 1990

Adil Rüstamov

Azərbaycan – kağız, qarışıq texnika

Click to zoom

Varlı evində Ramazan. 1938

Əzim Əzimzadə

Azərbaycan – kağız, sulu boya, tuş

Click to zoom

Varlı evində toy. 1935

Əzim Əzimzadə

Azərbaycan – kağız, sulu boya

Click to zoom

Kos-kosa. 1930

Əzim Əzimzadə

Azərbaycan – kağız, sulu boya

Click to zoom

Dağlarda. 1962-1963

Qafar Seyfullayev

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Çıxışdan öncə. 1957

Hafiz Zeynalov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Orta əsr saxsı qabları. 1955

Toğrul Sadıqzadə

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Sirlər xəzinəsi (poeması) . 1990-92-ci illər

Arif Hüseynov

Azərbaycan – kağız, qarışıq texnika

Click to zoom

Sirlər xəzinəsi (poeması) . 1990-92-ci illər

Arif Hüseynov

Azərbaycan – kağız, qarışıq texnika

Click to zoom

Çənlər. 1962

Tofiq Cavadov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Lökbatan. 1961

Tofiq Cavadov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Məmməd Əmin Rəsulzadə.

Oqtay Sadıqzadə

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Kozetta. 1964-70-ci illər

Oqtay Sadıqzadə

Azərbaycan – karton, sulu boya

Click to zoom

Jan Valjan şamdan ilə. 1964-70-ci illər

Oqtay Sadıqzadə

Azərbaycan – kağız, qara sulu boya

Click to zoom

Çiçəklənən kol. 1774 (1291 hicri)

Mir Möhsün Nəvvab

Azərbaycan – kağız, sulu boya

Əlaqədə qalın

Kolleksiyalar, sərgilər, fəaliyyətlər və digər mövzular haqda xəbərləri əldə edin.