Kolleksiyalar

Click to zoom

Bəşəriyyət naminə. 1961

Tahir Salahov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

.

Azərbaycan

Click to zoom

.

Türkiyə

Click to zoom

Təmirçilər. 1960

Tahir Salahov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

.

Azərbaycan

Click to zoom

Papirus heroqliflərlə. B.e.ə XX - X əsrlər

Naməlum xəttat

Şərq – kağız papirus, tuş

Click to zoom

.

Türkiyə

Click to zoom

Bahar nəğməsi. 1957

Səttar Bəhlulzadə

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

.

Azərbaycan

Click to zoom

.

Türkiyə

Click to zoom

Qutablar. 1966

Elmira Şahtaxtinskaya

Azərbaycan – kağız, quaş

Click to zoom

.

Azərbaycan

Click to zoom

Eyvanda. 1989

Hafiz Məmmədov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

.

Azərbaycan

Click to zoom

Göyçay bağlarında. 1965

Toğrul Nərimanbəyov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Əlaqədə qalın

Kolleksiyalar, sərgilər, fəaliyyətlər və digər mövzular haqda xəbərləri əldə edin.