Kolleksiyalar

Click to zoom

Meyvələr. 1908

Leon Leman

Fransa – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Miniatür. Merac. XIX əsr

Naməlum rəssam

Hindistan – kağız, tempera

Click to zoom

Miniatür. XVIII əsrin sonu

Naməlum rəssam

Hindistan – kağız, tempera, qızıl su

Click to zoom

Miniatür. XVIII əsrin sonu

Naməlum rəssam

Hindistan – kağız, tempera, qızıl su

Click to zoom

Səmərqənd Kufi Quran. 1905

Xəlifə Osmanın, əlyazma Quranın əsasında S.İ.Pisarev tərəfin

Şərq – kağız, çap

Click to zoom

Türbə. 1919

Bəhruz Kəngərli

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Sınıq minarə ilə məscid. 1920

Bəhruz Kəngərli

Azərbaycan – kağız, sulu boya

Click to zoom

Qaçqınlar arabada. 1921

Bəhruz Kəngərli

Azərbaycan – kağız, sulu boya

Click to zoom

Fərman. 1890

Naməlum xəttat və rassəm

İran – kağız, qızıl suyu, tempera

Click to zoom

Göy məscidin interyeri. XIX əsr

Naməlum rəssam

İran – kağız, sulu boya, tempera

Click to zoom

Görüş. 1991

Altay Hacıyev

Azərbaycan – kağız, qarışıq texnika

Click to zoom

Leyli və Məcnun. 1991

Altay Hacıyev

Azərbaycan – kağız, qarışıq texnika

Click to zoom

Bədii tərtibat. 1930-cu illər

Rüstəm Mustafayev

Azərbaycan – kağız, quaş

Click to zoom

Teatrının afişası. 1930

Rüstəm Mustafayev

Azərbaycan – kağız, quaş

Click to zoom

Pəncərə. 1958-59

Tağı Tağıyev

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Üzeyir Hacıbəyovun portreti. 1941

Salam Salamzadə

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Dirijor Niyazinin portreti. 1951

Böyükağa Mirzəzadə

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Fikrət Əmirovun portreti. 1967

Tahir Salahov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Əlaqədə qalın

Kolleksiyalar, sərgilər, fəaliyyətlər və digər mövzular haqda xəbərləri əldə edin.