Kolleksiyalar

Click to zoom

Bəşəriyyət naminə. 1961

Tahir Salahov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Dəsmal .

Şərq – qanauz parça, ipək sap, tikmə

Click to zoom

Xalça. XIX əsrin sonu

Şərq – yun, xovlu toxunma

Click to zoom

Tikmə. XIX əsr

Türkiyə – məxmər parça, güləbətin tikmə

Click to zoom

Təmirçilər. 1960

Tahir Salahov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Çalı quşu (roman). 1960

Oqtay Sadıqzadə

Azərbaycan – kağız, tempera

Click to zoom

Papirus heroqliflərlə. B.e.ə XX - X əsrlər

Naməlum xəttat

Şərq – kağız papirus, tuş

Click to zoom

Don. XIX əsr. Osmanlı dövrü

Türkiyə – məxmər parça, güləbətin tikmə

Click to zoom

Bahar nəğməsi. 1957

Səttar Bəhlulzadə

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Süfrə. XX əsrin əvvəli

Şərq – mahud parça, ipək sap, təkəlduz tikmə

Click to zoom

Örtük. XIX əsr

Türkiyə – məxmər parça, güləbətin tikmə

Click to zoom

Qutablar. 1966

Elmira Şahtaxtinskaya

Azərbaycan – kağız, quaş

Click to zoom

Şah İsmayıl Xətai. 1986

Elmira Şahtaxtinskaya

Azərbaycan – ağac, levkas

Click to zoom

Eyvanda. 1989

Hafiz Məmmədov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Nizami Gəncəvi. 1982

Elmira Şahtaxtinskaya

Azərbaycan – kağız, qarışıq texnika

Click to zoom

Göyçay bağlarında. 1965

Toğrul Nərimanbəyov

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Orta əsr saxsı qabları. 1955

Toğrul Sadıqzadə

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Click to zoom

Qız şərbət ilə. 1976

Baba Əliyev

Azərbaycan – kətan, yağlı boya

Əlaqədə qalın

Kolleksiyalar, sərgilər, fəaliyyətlər və digər mövzular haqda xəbərləri əldə edin.