Kolleksiyalar

Click to zoom

Xeyirxah dostlar. XVIII əsr

Qeorq Ville. Adrian Van Ostadenin əsərindən

Fransa – kağız, ofort, tiyə

Click to zoom

Çəpərin yanında döyüş. 1627

Jak Kallo

Fransa – kağız, ofort

Click to zoom

Qəbul olunmuş gül dəstəsi. XVIII əsr

Robert Qayar. Şarl Eyzenin əsərindən

Fransa – kağız, ofort, tiyə

Click to zoom

Pyetro Vintsetto Bertin. XVII əsr

Jerar Edelink. Antuan Şarlin Kuapelin əsərindən

Fransa – kağız, ofort, tiyə

Click to zoom

Madonna beşiyin önündə. 1830

Oqyust Denuaye Buşe. Rafael Santinin əsərindən

Fransa – kağız, ofort, tiyə

Click to zoom

Məcməyi. Meydzi dövrü (1868-1912)

Yaponiya – papye-maşe, lak, naxış, "Maki-e" texnikası

Click to zoom

Boşqab.

Yaponiya – mis, arakəsməli mina, tökmə, döymə, lehimləmə

Click to zoom

Divar rəfi. XIX əsr

Yaponiya – papye-maşe, lak, tempera, zərləmə

Click to zoom

Heykəlcik "Ana və bala" . Meydzi dövrü (1868-1912)

Yaponiya – fil sümüyü, oyma

Click to zoom

Heykəlcik "İstridyə satıcısı" . Meydzi dövrü (1868-1912)

Yaponiya – fil sümüyü, oyma

Click to zoom

Heykəlcik "Geyşa" . Meydzi dövrü (1868-1912)

Yaponiya – fil sümüyü, oyma

Click to zoom

Heykəlcik "Geyşa" . Meydzi-Taişo dövrü (1912-1926)

Yaponiya – fil sümüyü, oyma

Click to zoom

Heykəlcik "Ahıl" . XX əsrin əvvəli

Yaponiya – fil sümüyü, oyma

Click to zoom

Tütün qabı . XX əsrin əvvəli

Yaponiya – fil sümüyü, oyma

Click to zoom

Siqaret qabı. XX əsrin əvvəli

Yaponiya – fil sümüyü, oyma

Click to zoom

Yelpik. Meydzi dövrü (1868-1912)

Yaponiya – fil sümüyü, sədəf, gümüş, "Maki-e" texnikası

Click to zoom

Bıçaq. XX əsrin əvvəli

Yaponiya – metal, sümük, oyma

Click to zoom

Heykəlcik "Qadın və kişi" . XX əsrin əvvəli

Yaponiya – sümük, oyma

Əlaqədə qalın

Kolleksiyalar, sərgilər, fəaliyyətlər və digər mövzular haqda xəbərləri əldə edin.