Yusra Hussain Al Jazairy İncəsənət Muzeyinin qonağı olub...

13 Yanvar-13 Yanvar, 2021

Keçirilmiş

İslam Dünyası Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının (İCESCO) Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malikinin xanımı Yusra Hussain Al Jazairy Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin qonağı olub. 

Qonağa Azərbaycanın qədim dövr incəsənəti, xalqımızın çağdaş dövrədək yaratdığı milli təsviri və tətbiqi sənət inciləri haqqında əhatəli məlumat verilib.  

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyini ziyarət edərkən qonağımız ölkəmizin çoxəsrlik mədəni əlaqələrindən xəbər verən, Şərq və Qərb mədəniyyətini özündə ehtiva edən Avropa, Rusiya və Şərq incəsənətinin təqdim olunduğu ekspozisiyalarla tanış olub. 

Xanım Yusra Hussain Al Jazairy Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin xatirə kitabında ürək sözləri və xoş təssüratlarını bölüşüb.

Son Sərgilər

AMİM Cartier bərpa edilmiş sənət əsərlər...

Ətraflı...

Milli Qurama Festivalı...

Ətraflı...

Çingiz Fərzəliyev fəxri üzvü seçilib...

Ətraflı...

Bədii lövhələr və Gil yapmalar ustad dər...

Ətraflı...