“Novruz ahəngi” adlı sərgisi...

16 Mart-31 Mart, 2021

Keçirilmiş

Yazın gəlişi ilə üfüqdə yüksələn Günəş yeri- göyü nura- hərarətə qərq edərək təbiəti öz səmənisini göyərtməyə səsləyir. Fəsli baharın gəlişini daha yaxından duymaq, estetik zövq almaq üçün Milli İncəsənət Muzeyinə tələsin! Xalqımızın tarixində və məişətində kök salmış Novruz bayramı rəssamlarımızın ilham qaynağına çevrilərək onların yaradıcılığında öz geniş təzahürünü tapmışdır.

Bayram əhval-ruhiyyəli “Novruz ahəngi” sərgisində bədii metal, zərif işləmələr və milli geyimlərlə tanış olacaq, dağ çiçəklərinin ətri hopmuş Səttar Bəhlulzadə tabloları, Əzim Əzimzadə qrafik rəsmlərində tonqaldan tullananlar... Mənəvi dəyərlərlə adət-ənənələrimizin vəhdət təşkil etdiyi sərgiyə dəvətlisiniz!

 

 

Son Sərgilər

Çin səfiri ilə görüş...

Ətraflı...

Month of Enlightenment...

Ətraflı...

“AMİM-in kolleksiyasında natürmort janrı...

Ətraflı...

Baronessa Emma Nikolson İncəsənət Muzeyi...

Ətraflı...